Rak gušterače

Rak gušterače spada među rjeđe oblike raka probavnog sustava. Kasno uzrokuje smetnje i kada se otkrije, najčešće je već u uznapredovalom stadiju. Više od 95 % pacijenata umire u roku od dvije godine nakon dijagnoze. Najčešći faktori rizika su: starija životna dob, pušenje, ishrana bogata mastima, a siromašna voćem i povrćem, debljina, smanjena fizička aktivnost, te ranije bolesti kao što su pankreatitis, dijabetesciroza jetre.

Najčešće obolijevaju ljudi u čijoj je bliskoj obitelji već bilo oboljelih od raka gušterače, raka ili polipoze debeloga crijeva, obiteljskog raka dojke, nasljednog pankreatitisa, melanoma raka jajnika. Češći je kod muških nego kod ženskih osoba. U Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira više od 600 novih slučajeva raka gušterače.

Bolest je moguće izliječiti jedino kirurškim zahvatom, no kako je u trenutku otkrivanja bolest najčešće u uznapredovalom stadiju, potpuno odstranjenje tumora rijetko je izvedivo. Stoga se u liječenju ove vrste raka primjenjuje kemoterapija, a u novije vrijeme i ciljani biološki lijekovi.