Kirurško liječenje raka 2017-12-19T22:31:12+00:00

Kirurško liječenje raka

Kirurgija je najstarija i još uvijek najučinkovitija metoda liječenja raka i, ako je izvedena pravovremeno i tumor u cijelosti odstranjen, pacijent ima velike šanse za izlječenje.

S napretkom onkologije, razvila se i posebna specijalnost, onkološka kirurgija. Onkološka kirurgija je usmjerena na odstranjenje primarnog tumora, metastaza koje daje primarni tumor, te otklanjanje smetnji koje uzrokuju tumori i metastaze.

U pripremi onkološkog bolesnika za operativni zahvat sudjeluje cijeli niz specijalista uključujući i obiteljskog liječnika. Osim opće pripreme za operativni zahvat koja uključuje osnovni niz pretraga potrebna je i procjena anesteziologa o riziku za zahvat u općoj anesteziji. Nadalje potrebno je mišljenje onkološkog tima o cijelom tijeku liječenja.

Zbog različitog načina liječenja tumora, ovisno o vrsti tumora i proširenosti maligne bolesti, kirurg mora biti upoznat, osim s načinom kirurškog liječenja, i s dijagnostičkim pretragama radi postavljanja točne dijagnoze vrste primarnog tumora i procjene proširenosti bolesti. Uz kirurško liječenje također mora poznavati i znati kada su indicirani i ostali modaliteti onkološkog liječenja.

Da bi pacijent s rakom bio ispravno i najučinkovitije liječen, treba imati točnu dijagnozu vrste primarnog tumora i točnu procjenu proširenosti maligne bolesti.

NUŽAN MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP LIJEČENJA RAKA

Zbog složenosti onkoloških bolesti nužna je bliska suradnja kirurga, patologa, citologa, onkologa, internističkog onkologa, anesteziologa, radiologa, specijalista nuklearne medicine, psihijatra, psihologa i liječnika obiteljske medicine.

Osim terapijske, kirurgija ima prevencijsku, dijagnostičku, potpornu i rehabilitacijsku ulogu u onkologiji.

Iako se kirurški zahvat može činiti najjednostavnijom i najsigurnijom metodom liječenja bolesnika sa solidnim tumorom ograničenim na primarno sijelo, valja imati na umu da oko 70% oboljelih u tom trenutku već ima mikrometastaze izvan primarnog sijela. Kirurško liječenje se može kombinirati s drugim načinima liječenja. Kemoterapija i radioterapija mogu se ordinirati prije kirurškog zahvata, najčešće radi smanjenja tumorske mase i olakšavanja kirurškog uklanjanja tumora. Još je češća primjena ovih modaliteta liječenja nakon kirurškog zahvata radi povećanja radikalnosti zahvata (radioterapija nakon operacije karcinoma rektuma), odnosno eliminacije subkliničkih mikrometastaza u trenutku operacije (kemoterapija nakon kirurškog uklanjanja karcinoma pluća, dojke, rektuma).

Onkološki zahvati mogu biti radikalni. Radikalni su oni zahvati kojima se odstranjuje kompletan tumor i metastatska bolest.